Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 14. Etap Destekleri

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamındaki %50 hibe desteği sağlayan 14. Etap kırsal ekonomik altyapı yatırımları ile tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesine ilişkin 2020/24 ve 2020/25 no’lu tebliğler yayımlanmıştır. Her iki tebliğe ilişkin bilgi notu ekte sunulmaktadır. Desteklerden faydalanmaları için ilgili üyelerimize duyurulur.

EK: BİLGİ NOTU KKYDP – 14.ETAP (2 sayfa)