İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte yapılması öngörülen değişiklikleri içeren Yönetmelik metni ve karşılaştırma cetveli ekte gönderilmekte olup, söz konusu metne ilişkin görüşlerinizin 29/06/2020 Pazartesi tarihi saat 15:00’e kadar info@edremit-to.org.tr mail adresine iletilmesini rica ederiz.

İlgili Ticaret Bakanlığı Yazısı ;

Konu: Yönetmelik Taslağı

14/1/2015 tarihli Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte yapılması öngörülen değişiklikleri içeren Yönetmelik metni ve karşılaştırma cetveli ekte gönderilmekte olup söz konusu metne ilişkin görüşünüzün Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen “Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form (Ek-2)” kullanılmak suretiyle 30/06/2020 tarihine kadar Bakanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir.

EKLER:

1- Yönetmelik Taslağı (12 sayfa)

2- Karşılaştırma Cetveli (20 sayfa)

3- Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form (1 sayfa)

EKLERE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ