İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Hk.

Ticaret Bakanlığı (İç Ticaret Genel Müdürlüğü)'ndan alınan 11/07/2019 tarih ve 45881205 sayılı yazıya istinaden; 13/02/2018 tarih ve 30331 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik"in geçici 1 'inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden ve bu faaliyetine devam eden gerçek ve tüzel kişi tacirlerin 13 Ağustos 2019 talihine kadar yetki belgesi almak üzere https://ietts.gtb.gov.tr adresi üzerinden başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

Bilgi sistemine giriş rehberi için linke tıklayınız.

https://ietts.gtb.gov.tr/