İhracatta Hedef Ülke Belirlenmesi Hk.

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan aldığımız 20.06.2019 tarihli yazıda, Ticaret Bakanlığının yazısına atfen, 20 Eylül 2018 tarihinde açıklanan ‘’Yeni Ekonomi Programı’’nda ‘’Yeni pazar, Yeni ürün, Yeni ihracatçı hedefi ve Küresel değer zinciri bakış açısıyla’’ yeniden oluşturulması hedeflenen ihracat ana planı kapsamında, hedef ve öncelikli ülkeler listesinin revize edilmesi ihtiyacının hasıl olduğu ifade edilmektedir.

Bu itibarla, 2020-2021 dönemi ihracatımız için hedef ve öncelikli ülkeler konusunda görüş bildirmek isteyen Üyelerimiz görüşlerini  ülke seçim gerekçeleriyle birlikte  4 Temmuz Perşembe  mesai bitimine kadar Odamıza e-posta  (handesaglam@edremit-to.org.tr) ile gönderebilirler. 

Üyelerimizin bilgilerine saygılarımızla arz olunur.

Saygılarımızla,

Edremit Ticaret Odası