HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI - TAŞINMAZLAR İLANI

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

YATIRIMCILARA DUYURU

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından aşağıda belirtilen taşınmazlar, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında "satış" yöntemiyle özelleştirilecektir.

EK: TAŞINMAZLAR DETAY

EK: TAŞINMAZLAR İLAN