Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik Taslağı

Tarım ve Orman Bakanlığından alınan yazıda; Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağının(Ek-1, Ek-2), görüşe açıldığı bildirilerek, söz konusu Yönetmelik hakkında görüş talebinde bulunulmaktadır. 

Söz konusu Yönetmelik taslağına ilişkin görüşünüzün en geç 23.01.2020 tarihine kadar tahir.arguc@tobb.org.tr e-posta adresine ekte bulunan forma uygun gönderilmesi hususunu rica ederiz .