Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörlerinin Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hk.

COVİD-19 salgınının kontrol altına alınabilmesini teminen küresel olarak seyahat kısıtlamaları uygulanmakta olup bu bağlamda geleneksel fuarlar ile ticaret heyetlerinin iptal edilmekte olduğu gözlemlenmektedir. Öte yandan, söz konusu faaliyetler teknolojinin getirdiği imkânlar sayesinde dijital platformlara taşınabilmektedir.

Bu kapsamda, hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren firma/kurum/kuruluşların üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması ve mevcut ihraç pazarlarımızın korunabilmesini teminen, bu dönemdeki ve salgın sonrası “yeni normal” olarak tanımlanacak dönemdeki ticari faaliyetlerde teknolojik imkânlardan en üst seviyede faydalanılması ve dijital pazarlama yöntemlerinin en etkin şekilde kullanılması gerekmektedir.

Yukarıda maruz hususlar kapsamında hazırlanan 2641 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörlerinin Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Karar 9.6.2020 tarihli, 31150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, Karar'ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ise 2.7.2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olup söz konusu Karar’a, Genelgeye ve başvuru belgelerine Ticaret Bakanlığımız web sitesi üzerinden ulaşılabilmektedir.

Link: https://ticaret.gov.tr/hizmet-ticareti/doviz-kazandirici-hizmet-ticareti/destek-mevzuati-icerik/pazara-giriste-dijital-faaliyetlerin-desteklenmesi/pazara-giriste-dijital-faaliyetlerin-desteklenmesi