Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri Hk.

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı tarafından görev alanına giren konular çerçevesinde iş çevrelerine yönelik bilgilendirme amacıyla Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri'nin 2020 yılında düzenlenmesini talep eden Odalara dair bilgiler talep edilmektedir.

TOBB’da alınan yazıda, Odalardan gelen seminer talepleri derlenerek; Ticaret Bakanlığı'na bildirilmiştir.

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan başka bir yazıda, Bakanlığa sunulan talepler doğrultusunda; ekte bulunan 2020 yılı Dış Ticaret Seminerleri Programı iletilmiştir. Ticaret Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde, eğitim taleplerinin mümkün olduğu düzeyde karşılanmaya çalışıldığı ancak her Odada eğitim organizasyonunun gerçekleştirilmesinin mümkün olamayacağı Birliğimize bildirilmiştir. Bu nedenle, odalarımız belirtilen hususlar çerçevesinde talep edilen eğitimler için ev sahibi ve işbirliği Odaları olarak düzenlenmiştir. İşbirliği Odalarımızın, ev sahibi Odalarımızda gerçekleştirilecek organizasyonlara, üyelerini ve iş çevrelerini yönlendirmeleri gerekmektedir. Organizasyon sürecinde ev sahibi odalarımıza destek olunabilmesi için duyuru kanallarının (sms, telefon, e-posta, birebir görüşme vb.) etkin kullanılması ve organizasyon düzenleme  aşamasında  Odamız  işbirliğinin vurgulanması görünürlük açısından önem arz etmektedir .