COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi (Sektörel Bazda Alınacak Önlemler Hk.)

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden alınan yazı ile pandemi kapsamında, Bilimsel Danışma Kurulunu tarafından "COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" yayımlandığı belirtilmiştir.

Sektörel bazda alınacak olan önlemleri içeren söz konusu rehberi https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi web adresinden ulaşılabilmektedir.