COSME Programı- Turizm Çağrısı Hk.

COSME Programı kapsamında, "Çok Uluslu İşbirliği ve Bilgi Transferi ile Sürdürülebilir Turizm Gelişimini ve Turizm Sektöründeki KOBİ'lerin Kapasitesini Artırma- Boosting Sustainable Tourism Development and Capacity of Tourism SMEsthrough Transnational Cooperation and Knowledge Transfer " proje teklifi çağrısı yayımlanmış olup, söz konusu çağrıya ilişkin bilgilere KOSGEB web sitesinde yer alan Cosme Çağrılar bölümünden ulaşabilirsiniz. İlgili üyelerimize ilanen duyurulur.