COSME Programı – ELIIT Projesi Hk.

KOSGEB – Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’ndan Birliğimize iletilen ilgi yazıda, COSME kapsamında yer alan “ELIIT Projesi (E European Light Industries Innovation and Technology Project)” çağrısına ilişkin olarak çağrının değerlendirilmesi ve başvuru yapabilecek ilgili paydaşlara (tekstil, giyim, deri ve ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler ile inovatif ve yeni teknoloji sağlayıcıları/sahipleri) duyurulması talebini içeren yazı ekte sunulmaktadır.

EKLER:

  1. COSME
  2. Bilgi Notu