Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hk Yönetmelikte Değişiklik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

18 Temmuz 2020 Tarihli ve 31189 Sayılı Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200718.pdf

Özet

Bu Yönetmelik ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak koşulu ile; ziraat mühendisi, eczacı, kimya mühendisi/kimyager, bitki sağlığı ile ilgili dersleri alarak mezun olmuş tekniker veya ziraat teknisyeni, orman mühendisi/orman endüstri mühendisi unvanlarından birine sahip gerçek kişiler veya bu unvanlardan birine sahip bir kişiyi sorumlu yönetici olarak istihdam eden tüzel kişiler ile kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar, birlikler ve kooperatifler, bitki koruma ürünlerinin toptan veya perakende satışını yapmak amacıyla bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi almak için Bakanlığa müracaatta bulunabileceği düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200718-3.htm