Besin Öğesi Kaynaklarının Değerlendirilmesine İlişkin Kılavuz Taslağı

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda, “Belirli Gıda Bileşenleri, Beyanlar ve Yeni Gıdalar (GBBYG) Komisyonu” tarafından hazırlanan, “Besin Öğesi Kaynaklarının Güvenirliğinin ve Bu Kaynaklardan Alınan Besin Öğelerinin Biyoyararlığının Değerlendirilmesine İlişkin Bilimsel Kılavuz” ile “Besin Öğesi Kaynağı Başvuru Dosyası Formatı” taslağının oluşturulduğu ve görüşe açıldığı bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve ekte gönderilen yazıda belirtilen web sitesinde yer alan taslağa ait görüşlerinizin, görüş bildirme formuna işlenerek, ilgili Bakanlığa iletilmek üzere, en geç 23 Mart 2020 tarihine kadar Edremit Ticaret Odası’na (edremitto@tobb.org.tr) mail olarak gönderilmesini rica ederiz.  

EK: Besin Öğesi Kaynaklarının Değerlendirilmesine İlişkin Kılavuz Taslağı