Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yönetmelik Değişikliği Hk.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19.03.2019 tarihinde onaylanan kararı ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksi Yönetmeliği’nde, 21.01.2020 tarihinde Meclis Kararı ile değişiklik yapılmıştır.

Bu bahisle; değişikliği yapılan kararın bir örneği yazımız ekinde gönderilmiş olup söz konusu harf grubuna ait plakalar hakkında mağduriyetlerin yaşanmaması adına revize edilen yönetmeliği üyelerimize duyurulur, ayrıca tebliğ edildiği hakkında düzenlenen tebliğ-tebellüğ belgelerinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na gönderilmesini önemle rica ederiz.

EKLER: 

1- Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Kararı

2- Tebliğ - Tebellüğ Belgesi