Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı (SON BAŞVURU)

Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) kapsamında, “İnovasyon Alımı Aracılığı: İnovatif Kamu Alımlarının Kolaylaştırılması için Bağlantılar Oluşturma – Creating Links for the Facilitation of Public Procurement of Innovation (COSA-LINKPP-2020-2-05)” başlıklı proje teklif çağrısı yayınlanmıştır.

Son başvuru tarihi 25 Şubat 2021 olan proje teklif çağrısına ait dokümanlara (başvuru prosedürleri ve rehber), Avrupa Komisyonunun “ https://ec.europa.eu/research/participants/data /ref/other_eu_prog/cosme/wp-call/call-fiche_cos-linkpp-2020-2-05_en.pdf ” internet sayfasından ulaşılabilmektedir. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB, elektronik posta: abkoordinasyon@kosgeb.gov.tr), programın ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiştir. Bu çerçevede, KOSGEB tarafından, COSME kapsamında açılan çağrılara ilişkin proje teklifi hazırlama konulu eğitim ve çalıştaylar düzenlenmektedir. Bu etkinliklerin takibi https://cosme.kosgeb.gov.tr adresinden yapılabilir.


Katılım İçin Formu Doldurunuz.