Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı Hk.

Avrupa Birliğinin, ''İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)'' kapsamında , '' Avrupa Girişimcilik Yetkinlik Çerçevesinin (EntreComp) Uygulamasına Destek '' konulu proje teklif çağrısı yayınlanmış olup ,söz konusu proje çağrısının amacı,eğitim ve öğretim sağlayıcıları, işletmeler ve diğer paydaşlar arasında işbirlikleri kurmak ve ortak çalışmalar yürütmek amacıyla kilit paydaşları (AB, ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde) bir araya getirmektedir.

Son başvuru tarihi 22 Ağustos 2019 olan teklif çağrısına, Avrupa Komisyonunun (http://ec.europa.eu/easme/en/cosme/cos-entrecomp-2018-3-01-support-implementation-entrepreneurship-competence-framework) internet sayfasından ulaşabilmektedir.Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), programın ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiştir.