Ambalaj Üreticilerinin Yükümlülükleri Hk.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Birliğimize iletilen yazıda, 27.12.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ile ambalaj üreticilerine, plastik poşetler dahil tüm ambalajların tasarım aşamasından üretim ve kullanım sonrasına dek en az atık üretecek, geri dönüşümü ve geri kazanımı en kolay, en ekonomik ve çevreye en az zarar verecek şekilde üretilmesi yükümlülüğü verildiği hatırlatılmaktadır.

İlgili yazıya göre, söz konusu yönetmelikle ambalaj üreticileri, gerekli bildirimleri ambalaj bilgi sistemi üzerinden doldurarak her yıl Mart ayı sonuna kadar göndermekle yükümlü kılınmıştır.

Ayrıca, plastik, kağıt-karton, cam ve metal ambalaj üreticilerinin yurt içinde piyasaya arz edilecek ambalajlarına ilişkin sorumluluklarına da ilgi yazıda yer verilmiştir.

Bu kapsamda ambalaj üreticileri tarafından Ambalaj Bilgi Sistemine kayıt olunarak gerekli bildirimlerin yapılması ve bu bildirimlere esas bilgi ve belgelerin yetkili denetim birimlerine ibraz edilmesi gerekmekte olup aksi takdirde 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarında idari yaptırımların uygulanmasının söz konusu olacağı ilgi yazıda ifade edilmektedir.

İlgi yazı ekte sunulmakta olup Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi önemle rica olunur.