2020-2024 Stratejik Planlamaya Esas Şehir Çalıştayı Düzenlendi

8 Ağustos 2019 tarihinde 2020-2024 Stratejik Planlamaya Esas Şehir Çalıştayı Körfez Bölgesi Toplantısı Ayvalık’ta gerçekleştirildi. Toplantıda Körfez Bölgesi ilçeleri Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık’ın sorunları görüşülerek çözüm yolları arandı.

Odamızı temsilen toplantıya Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onur Süer ve Odamız personeli Uğur Çatma katıldı.


Açılış konuşmasını yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yücel Yılmaz “Neredeyse,her gece bir ilçemizle toplantı yapıyoruz. Bu toplantılarda herkes aynı partideymiş gibi sadece ve sadece şehri konuşuyor.Yalnızca Büyükşehir’e devletten gelen para 5 milyar TL. Buna şirketleri ve tüm ilçeleri de eklediğimizde 14 milyar TL yapıyor. 14 milyar TL bu şehrin gelişmesi için harcanıyor. Burada şirketleri yönetmek, olayları yönetmek, insan ve finans kaynağını doğru yönetmek çok önemli. İyi yönetilmezse çok ciddi kaynak israfı, insan kaynağı israfı oluşuyor. Biz bunu yönetirken basına da çok görev düşüyor.” dedi.

Toplantıda konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de, toplantının idareciler ve STK’lar arasında diyalogla olmasının, halka en çabuk dokunacak çözümlerin stratejik plana aktarılabilmesi, planlar çerçevesinde doğru hizmetin halka daha çabuk ulaşacağı kanaatinde olduğunu söyledi.
Belediyecilik anlamında stratejik plan bu kadar önemliyken; Balıkesir’de körfez bölgesinin alışılagelen ilçe belediyeciliklerinden farkları bulunduğuna işaret eden Balkan Ergin, “Körfezin bu anlamda çeşitli sürpriz hamlelere vesile olan durumları mevcuttur. Bildiğiniz gibi körfez bölgesi, turizm açısından Ege’deki ve Akdeniz’deki turizm ilçelerine göre çok daha kısa sezonu olan bir bölgedir. Fakat yine Bursa, İstanbul gibi büyükşehirlere yakınlığı ile anlık popülasyon değişimleri çok yüksektir. Örnek vermek gerekirse Ayvalık 70 bin nüfuslu bir yer iken bir bayram tatilinde anlık 500 binin üzerine çıkabilmektedir. Yatak kapasitesinin düşük olması, arz talep dengesizlikleri ve birden artan yoğunluk belediyecilik anlamında çabuk hareket etme, birden çoğalan nüfusa cevap verebilme gibi zorlukları yaşatmaktadır.” Dedi.

Konuşmaların ardından çalıştay; 10 ayrı grup halinde süren çalışmalarla devam etti.