Service Standards

 

EDREMİT TİCARET ODASI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

 

 

 

1

 

 

ODA -TİCARET

SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNE

KAYIT OLMA

(Gerçek Kişi)

1.Mersis Kaydı

2.ETO Web Sitesinden Kayıt Evraklarının Temini

3.Bilanço defterine tabi olduğunu gösterir belge 4.İkametgah (Ticaret Sicili Müdürlüğümüz hazırlıyor)-2 Adet

5.İmza Tescil Beyanı (ticaret sicili müdürlüğünce hazırlanıyor-2 Adet

6.Vergi Levhası Fotokopisi-2 Adet

7.Fotoğraf-5 Adet

8.Dilekçe-2 Adet
 8.1- Ticaret Sicili Müdürlüğüne
 8.2- Ticaret Odası Başkanlığına

9.Taahhütname (T.S.T. 24.Maddesine göre)

10.Oda Kişi Kayıt Beyannamesi

 

 

 

20 DAKİKA
(EVRAKLARIN TAM OLMASI DURUMUNDA)

 

 

 

 

1. Gazete Tescil İlanı için ilan bedeli

2. Gerçek Kişi Durum Değişikliği Harcı

3. 2018 Yılı Oda Kayıt Ücreti  420.00 TL

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

ODA -TİCARET

SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNE

KAYIT OLMA

(Tüzel Kişi)

 

 

1. Mersis Kaydı

2. ETO Web Sitesinden Kayıt Evraklarının Temini

3.Ana sözleşme (Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından onaylanıyor.)

4. Dilekçe-2 Adet

4.1- Ticaret Sicili Müdürlüğüne

4.2- Ticaret Odası Başkanlığına

5. Kayıt Beyannamesi

6. T.S.T.24.Maddesine göre taahhütname-2 Adet

7. Ortakların ve müdürün ikametgah belgesi( Ticaret Sicili Müdürlüğümüz hazırlıyor) -2 Adet

8. Ortakların ve müdürün fotoğrafı-5 Adet

9. Müdürün imza beyannamesi şirket ünvanı adı altında-2 Adet Ticaret Sicili Müdürlüğümüz hazırlıyor

10. Müdürler Kurulu Beyanı-2 Adet
12. ETO Web sitesinde yer alan diğer evraklar

 

 

 

20 DAKİKA

(EVRAKLARIN TAM OLMASI DURUMUNDA)

1. Gazete Tescil İlanı için ilan bedeli
2. 492 sayılı Harçlar Kanununa istinaden  2018 Yılı için belirlenen harç (Oda Muhasebe Servisince Tahsil ediliyor)
2018 Yılı LİMİTED ŞİRKET Oda Kayıt Ücreti  530.00-TL (Merkez Nakli ve Şube Kaydı )

2018 Yılı LİMİTED ŞİRKET Oda Kayıt Ücreti  280.00-TL     (İlk Kurulan Şirket Kayıtları)

2018 Yılı ANONİM ŞİRKET         Oda Kayıt Ücreti:750.00-TL      (Merkez Nakli ve Şube Kaydı)

2018 Yılı ANONİM ŞİRKET

Oda Kayıt Ücreti  280.00-TL

(İlk Kurulan Şirket Kayıtları )

 

 

3

 

ODA-TİCARET SİCİLİ

MÜDÜRLÜĞÜNDEN
KAYDINDA

DURUM DEĞİŞİKLİĞİ

 

(Gerçek Kişi)

1.Dilekçe-2 Adet

1.1- Ticaret Sicili Müdürlüğüne

1.2- Ticaret Odası Başkanlığına
2. Vergi levhası değişiklikleri gösterir

20 DAKİKA

(EVRAKLARIN TAM OLMASI DURUMUNDA)

1. Gazete Tescil İlanı için ilan bedeli

2. Gerçek Kişi Durum Değişikliği Harcı

3.2018 Yılı için işlem ücreti 230.00-TL

 

 

4

 

ODA-TİCARET

SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

KAYIT SİLDİRME

(Gerçek Kişi)

1.Dilekçe-2 Adet

1.1- Ticaret Sicili Müdürlüğünden verilecek

1.2- Ticaret Odası Başkanlığından verilecek

2. Vergi Dairesi’nden terk Mükellef Yazısı

3.Mal Beyanı (İ.İ.K. 44’ncü Maddesine göre)

20 DAKİKA

(EVRAKLARIN TAM OLMASI DURUMUNDA)

492 sayılı Harçlar Kanununa istinaden 2018 Yılı için belirlenen 51.60-TL (Oda Muhasebe Servisince Tahsil ediliyor)

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

ODA-TİCARET

SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

KAYIT SİLDİRME

(Tüzel Kişi)

1. Mersis Kaydı

2. ETO Web Sitesinden Kapanış

Evraklarının Temini

3.  Dilekçe-2 Adet

3.1- Ticaret Sicili Müdürlüğüne(kaşeli-imzalı)

3.2- Ticaret Odası Başkanlığına(kaşeli imzalı)

4. Tasfiye sonu genel kuruluna ait noter onaylı müdürler/yönetim kurulu  kararı (2 ADET)

5.Tasfiye sonu ile ilgili noterden onaylı genel kurul toplantı tutanağı (2 ADET)

6.Mal Beyanı(2 adet)

7.Mali Müşavirin Oda Kayıt Belgesi(1 adet)

8.Tasfiye İlanı
  8.1- (1.İlan) Sicil Gazetesi(2 adet)

8.2- (2.İlan) SicilGazetesi(2 adet)

8.3- (3.İlan) Sicil Gazetesi(2 adet)

9. Yeddi Emin Memuru İmza tescil Beyanı asıl Ticaret Sicili Müdürlüğümüz hazırlıyor

(2adet)
10. Yeddi Emin Memuru ikametgah  (2adet) (ortak dışı ise) Ticaret Sicili Müdürlüğümüz hazırlıyor

11. ETO Web sitesinde yer alan diğer evraklar

30 DAKİKA

(EVRAKLARIN TAM OLMASI DURUMUNDA)

 

 

 

1. Gazete Tescil İlanı için ilan bedeli

2. 1. Gazete Tescil İlanı için ilan bedeli

2. Gerçek Kişi Durum Değişikliği Harcı

3.2018 Yılı için işlem ücreti 230.00-TL

 

 

 

 

6

ODA

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

ANA SÖZLEŞME      DEĞİŞİKLİĞİ     

 (Tüzel Kişi)

1. Mersis Kaydı

2. ETO Web Sitesinden Kapanış

Evraklarının Temini

3.  Dilekçe-2 Adet

3.1- Ticaret Sicili Müdürlüğüne(kaşeli-imzalı)

3.2- Ticaret Odası Başkanlığına(kaşeli imzalı)

4. Ana sözleşme değişikliğine ait noterden  müdürler/yönetim kurulu kararı (2 ADET)

5. Ana sözleşme değişikliğine ait noterden genel kurul toplantı tutanağı (2 ADET)
6 ETO Web sitesinde yer alan diğer evraklar

 

 

 

 

 

30 DAKİKA

(EVRAKLARIN TAM OLMASI DURUMUNDA

 

1. Gazete Tescil İlanı için ilan bedeli

2. 492 sayılı Harçlar Kanununa istinaden  2018 Yılı için belirlenen Ticaret Sicili Harçları (Oda Muhasebe Servisince Tahsil ediliyor)

3. 2018 Yılı için işlem ücreti 230.00-TL

 

7

 

YETKİ BELGESİ

(İFLAS KONKORDATO) (TAPU BELGESİ)

(YETKİLİLERİ GÖSTERİR)

 

 

 

Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe

5 DAKİKA

492 sayılı Harçlar Kanununa istinaden  2018 Yılı için belirlenen 44.00. –TL (Oda Muhasebe Servisince Tahsil ediliyor)

 

 

8

 

 

SİCİL TASDİKNAMESİ

 

 

DİLEKÇEYE GEREK YOKTUR.

5 DAKİKA

492 sayılı Harçlar Kanununa istinaden  2018 Yılı için belirlenen 44.00. –TL (Oda Muhasebe Servisince Tahsil ediliyor)

 

 

9

 

ÖRNEK ONAYI

 

Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe

 

15 DAKİKA

 

Kanunen tespit edilen tutar 2018 Yılı için 1 SAYFASI 13.10. –TL (Oda Muhasebe Servisince Tahsil ediliyor)

10

KAYIT VE SİCİL SURETLERİ

Ücret Tahsil Makbuzu

5 – 10 DAKİKA

ÜCRETSİZ

11

FAALİYET BELGESİ

Ücret Tahsil Makbuzu

5 – 10 DAKİKA

10,00TL.

12

İHALE DURUM BELGESİ

Ücret Tahsil Makbuzu

5 – 10 DAKİKA

10,00TL.

13

MESLEKTEN MEN BELGESİ

Ücret Tahsil Makbuzu

5 – 10 DAKİKA

10,00TL.

14

SİCİL KAYIT LEVHASI

Ücret Tahsil Makbuzu

5 – 10 DAKİKA

ÜCRETSİZ

15

TİCARİ İKAMETGÂH BELGESİ

Ücret Tahsil Makbuzu

5 – 10 DAKİKA

10,00TL.

16

İNGİLİZCE ODA KAYIT-FAALİYET BELGESİ

Ücret Tahsil Makbuzu

5 – 10 DAKİKA

40,00TL.

 

ORTAKLIK TEYİT BELGESİ

Ücret Tahsil Makbuzu

5 – 10 DAKİKA

40,00TL.

16

AZAMİ FİYAT TARİFELERİ

Talep Dilekçesi

45 DAKİKA

30,00TL.

 

17

KAPASİTE RAPORU EVRAKLARI İŞLEMLERİ

0266 373 10 61 / Dahili: 12’ye danışınız.

2 – 3 GÜN

 

 

18

İŞ MAKİNESİ TESCİL EVRAKLARI İŞLEMLERİ

0266 373 10 61 / Dahili: 12’ye danışınız.

1 SAAT

 

250,00TL

19

EKSPERTİZ RAPORU EVRAKLARI İŞLEMLERİ

0266 373 10 61 / Dahili: 12’ye danışınız.

1 – 2 GÜN