Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler- Polonya ve Belçika

Ticaret Bakanlığı’ndan üst birliğimiz TOBB’a iletilen yazıda, Ticaret Bakanlığı tarafından Ticaret Müşavir ve Ataşeleri ile Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler" toplantıları düzenlendiği belirtilmekte ve 13 Ekim 2020 Salı günü 14.30-16.00 saatleri arasında Polonya; 15 Ekim 2020 Perşembe günü ise 14.30-16.00 saatleri arasında Belçika'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı e-sohbet toplantısı gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Söz konusu etkinliklerin programı ve kayıt linki ekte yer almaktadır.

İlgili üyelerimize duyurulur.

EKLER:

1- Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler- Polonya (1 sayfa)

2- Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler- Belçika (1 sayfa)