Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetleri Yönetmelik Taslağı Görüş Talebi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan 02.10.2020 tarih ve 54929 sayılı yazıda, "Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetleri Yönetmelik Taslağıı" hakkında Birliğimiz görüşleri talep edilmektedir. Söz konusu taslak yönetmeliğe https://uhdgm.uab.gov.tr/taslaklar internet sitesinde Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık başlığı altından ulaşılabilmektedir. Bilgilerini ve Birliğimiz görüşüne esas teşkil etmek üzere yukarıda bahsedilen konu ile ilgili Odanız görüşünün en geç 23 Ekim 2020 tarihine kadar Birliğimize yazılı ve e-posta yoluyla (ahmet.karakas@tobb.org.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederiz.