Motorlu Kara Taşıtı Kiralama İşletmeleri Tarafından Yapılan Satışlar Hk. Genelge

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nden üst birliğimiz TOBB’a yazı ile intikal eden; İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında motorlu kara taşıtı kiralama faaliyetinde bulunan işletmeler tarafından yapılan taşıt satışlarını konu edinen 24.09.2020 tarihli ve 2020/2 sayılı Genelge ekte gönderilmekte olup konuya ilişkin olarak söz konusu alanda faaliyet gösteren üyelerimize bildirilir.

EK: Motorlu Kara Taşıtı Kiralama İşletmeleri Tarafından Yapılan Satışlar Hakkında Genelge (2sayfa)