Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hk.

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza ulaşan yazıda; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında getirilmiş olan yükümlülükler dolayısıyla ileride oluşabilecek mağduriyetlere sebebiyet verilmemesi açısından özellikle Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt konusunun, üyelerimiz nezdinde önem arz eden yükümlülükler içerdiği belirtilmektedir.

Kanunu uygulamakla görevli olan Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile yapılan görüşme ve yazışmalar neticesinde, pek çok gerçek ve tüzel kişi tacirin halen VERBİS’e kayıt yükümlülüğünü yerine getirmediği, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde söz konusu olabilecek cezai yaptırımlar ile genel olarak Kanunla veri sorumlularına getirilen diğer yükümlülükler konusunda üyelerimizin bilgilenmesi önem arz etmektedir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun hazırlamış olduğu “İş Dünyası için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Uyum Kılavuzu”na aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

https://www.tobb.org.tr/HukukMusavirligi/Documents/Mevzuat/10-6-2019_14-16-6.pdf

Üyelerimize duyurulur.