Üye Memnuniyeti Araştırma Anketi

Firma Ünvanı*
Yetkili İsmi*        
Adres        
Telefon GSM*    
E-posta  WEB    
1.Faaliyet gösterdiğiniz sektörler    
Gıda     İnşaat     Fidancılık     Turizm     Diğer         
2. Çalışanların eğitim durumu    
   
3. Firmanız kaç yıldır faaliyette ?    
0-1 Yıl     1-5 Yıl     6-10 Yıl     11-20 Yıl     20 Yıl Üzeri
4. Sektörünüz ile ilgili karşılaştığınız sorunlar nelerdir ?
Finansman     Pazarlama     Kalifiye Personel     Bürokrasi     Ürün/Hizmet     Müşteri     Teknoloji Yenileme     Diğer   
5. Karşılaştığınız sorunların çözümlerine ilişkin önerileriniz nedir ? 
6. Odadan beklentileriniz nelerdir ?
Güncel konular hakkında bilgilenmek,
Fuar ve iş gezileri düzenlenmesi,
Sektör sorunlarının çözümü için lobi çalışmları yapılması,
Diğer  
7.Oda faaliyetleri hakkında bilgilenmek ve oda ile iletişim kurmak için hangi iletişim Kanallarını tercih edersiniz?
Telefon    SMS     E-Posta      Basın   Resmi Yazı  Web Sitesi  Sosyal Medya   Diğer   
8. Odanın eğitim,iş gezisi ve fuar hizmetlerinden yararlanıyor musunuz?
Evet     Hayır     Bazen
9. Odanın uyguladığı Şikayerleri Ele Alma ve Çözümleme Süreci'nden memnun musunuz?
5     4     3     2    1
10. Odanın girişimcilik Eğitimleri ve İş-Kur Çalışmaları hakkında sürekli bilgilendiriliyor musunuz ?
Evet     Hayır     Bazen
11. Hangisinden faydalandınız ? ( Yazınız: )
Eğitim     Fuar,İş Gezisi     KOSGEB Destek Hizmetleri    İş-kur Girişimcilik Hizmetleri     Diğer   
12.SGK ile probleminiz var mı ?
Evet     Hayır    Bazen
13.Odadan talep ettiğiniz mesleki eğitimleri yazınız.
14. Odadan ulaşmak istediğiniz kişilere kolayca ulaşabiliyor musunuz ?
Evet     Hayır (Ulaşamıyorsanız bölümünü yazınız )   Bazen
15. Oda personelinin çalışmalarından memnuniyet dereceniz nedir ?
Çok İyi     İyi     Normal     Geliştirilmeli     Acil İyileştirilmeli(Açıklayınız: )
16. Oda yöneticilerinden beklentileriniz nedir ?
17. Odanın çağdaş iletişim araçlarını kullanma becerisini nasıl buluyorsunuz ?
Çok İyi     İyi     Normal     Geliştirilmeli
18. Odanın üyelerinin haklarını koruması ve çıkarlarını savunması hakkında düşünceleriniz ?
Çok Başarılı     Başarılı     Normal     Başarısız     Fikrim Yok
19. Dış ticaret (ithalat,ihracat) yapıyor musunuz ?
Evet     Hayır     Dolaylı İhracat Yapıyorum     Potansiyelimiz Var
20. Dış ticaret yapmıyorsanız sebebi nedir ?
Pazar Bulamıyorum     Personel Bulamıyorum     Yabancı Dilim Yok     Risk Almak İstemiyorum     İhracat Ürünüm Yok
21. Odanın Hizmet Bölümlerinden aldığınız hizmet kalitesini bilginiz dahilinde puanlayınız. (100 Puan Üzerinden)

Meclis   Yönetim Kurulu   Meslek Komiteleri   Genel Sekreterlik   

Ticaret Sicil Müdürlüğü   Muhasebe / Muamelat Memurluğu   

Dış Ticaret Araştırma   Basın - Halkla İlişkiler   Hizmetli 

 

*Doldurulması zorunlu alanlardır.